"The Hotel Lobby"

Artist in residence, Nordic Light Stockholm

Den 5:e - 18:e maj 2017, intog konstnär Maja Braun och musikproducent Armand Wallenberg, ett av Petter Stordalens hotell (Nordic Light Hotell), som Artist in Residence.

 

De utgjorde en levande installation genom att offentligt sitta och arbeta i hotellets foajé. Där man byggde upp en fullskalig replik på Majas konstnärs-ateljé. Armand hade sin portabla studio med sig.

 

De besöktes av speciellt inbjudna personer. Dessa resonerade kring ett specifikt ämne, utifrån sitt ämbete och deras synvinklar.

 

Vardagsobjektet Kudden som metafor för livet.

Detta var en del i projektet "The Everyday Pillow"

Samtals-serien

Samtals-serien om kudden, avhandlade möjligheten att se samhällets, historiens, framtidens, teknikens m.m. många olika betraktelsesätt genom ett vardagsobjekt. Detta belystes häpnadsväckande, genom de varierande gästerna. 

1. Gösta Brunnander
2. Tina Rodhe
3. Elena Malakhatka
7. AnnaWiklund
8. Helena af Sandeberg
8. Tove Pettersson
5. Morgan Sundberg
6. Elin Häggberg
Våra musikgäster som besökte oss och skrev musik med musikproducent Armand Wallenberg. 
2. SUPERKRAFTER
1. Johan Lindman